FACULTY

Dr. P. S. Aithal
Vice-Chancellor
Dr. Anil Kumar
Registrar
Prof. Pavithra Kumari
DEAN
Prof. M. R. Vasudeva
Chairperson
Mr. Amith Donalad Menezes
Mr. Anumesh Kariappa
Mr.Varun Shenoy
Mr. Shreepathy Rangabhatta B.
Prof. Keerthan Raj
Mr. Sagar Srinivas
Dr. Sonia Delrose Noronha
Mrs. Sharmila S. Shetty
Ms. Kavyashri
Ms. Meghashree
Mr. Vishal
Ms. Shilpa K.
Mr. Jayaprakasha K.
Ms. Ashwini
Mrs. Priyanka Nayak
Ms. Ashika Parveen
Mr. Raveendran C.V.
Lt. Col. Musheer Hyderi
Mr. Arun Mahadevan
Ms. Sanum Chandrahas
Ms. Sunitha
SHIFALI.M
Anjana T V
Prarthana.J
SHASHANK B S
KARTHIK KUMAR R
Pradeep Kumar Pavalavanni
L. PRINCE RAJ
Dr R Manikandan
Prakash Kanchan Kumar
MRS. RESHMA
MRS. SOWMYA
MR. MAHESH
MRS. RAJESHWARI
MR. VISHNU BHAT
MS.VANITHA
MS. ASHWINI S.
MR. UDAY KUMAR G.
MR. U. K. KRISHNA PRASAD RAO
MR. SHIVA PRASAD MAYYA
MRS. RADHIKA A.
MR. NITHESH
MS. SAPTHAMI D. M.
MR. HARISCHANDRA P.
MR. PRAVEEN KUMAR
MRS. RAJESHWARI K.
Mr. Ravindra
Mrs. Hema
Mr. Krishna
Mrs. Praveenakshi
Mr. Jagadisha
Mrs. Malathi
Mrs. Chandrakala
Ms. Nishitha