FACULTY

Dr. P. S. Aithal
Dr. Anil Kumar
Prof. Keerthan Raj
Dr. Ramesh Pai
Dr. Laveena D’Mello
Dr. Krishna Prasad K.
Dr. (Lt Cdr) P. K. Suresh Kumar
Dr. C. Kusumakara Hebbar
Dr. KVM Varambally
Dr. Narayana Kayarkatte
Dr. Sujatha K. S.
Mr. Amith Donald Menezes
Mr.Varun Shenoy
Mr. Shreepathy Rangabhatta. B.
Dr. Shailashri V.T.
Dr. Sudhindra Bhat
Dr. Ganesh Bhat
Dr. Carmelita Goveas
Dr. K.Shivashankar Bhat
Dr. Sureshramana Mayya
Prof. Sagar Srinivas
Dr. Sonia Delrose Noronha
Mrs. PavithraKumari
Mrs. Sharmila S. Shetty
Ms. Yashaswi
Mr. Nelson Pereira
Ms. Kavyashri
Ms. Meghashree
Mr. Vishal
Ms. Shilpa K.
Mr. Jayaprakasha
Mr. C. Ranjith Bhat
Dr. Robin M. Shinde
Mrs. Sujaya H.
Ms. Meghana Pallavi Salins
Ms. Bhuvana R
Mrs. Priyanka Nayak
Ms. Krithi
Mrs Vinutha H K
Mrs. SOUPARNIKA
Dr. Niyaz Panakaje
Ms. Harinakshi
Mr. Nawnith Kumar
H. R. Ganesha
Prof. M. R. Vasudev
Prof. G.K. Bhatt
Prakash Kanchan Kumar
Ms.Roopa
MRS. SOWMYA
MR. MAHESH
Mr. Nirmal Glen Joseph
MR. VISHNU BHAT
MS.VANITHA
MS. ASHWINI S.
MR. UDAY KUMAR G.
MR. U. K. KRISHNA PRASAD RAO
MR. SHIVA PRASAD MAYYA
Mrs. Thripthi. N
Vaishakh. R
MS. SAPTHAMI D. M.
MR. HARISCHANDRA P.
MR. PRAVEEN KUMAR
MRS. RAJESHWARI K.
Mr. Ravindra
Mrs. Hema
Mr. Krishna
Mrs. Praveenakshi
Mr. Jagadisha
Mrs. Chandrakala
Ms. Nishitha